Etiketler

, , , , , , , , , ,

Fransa’ nın Akdeniz’ deki Ligurian denizine bakan güney sahilinde (Cote d’Azur) yer alan ve yüksek sosyetenin mesken tuttuğu tatil cenneti. Terra Amata civarındaki arkeolojik kazılar, günümüzden 400,000 yıl öncesinde bu bölgede ateşin ve evlerin ilk kez kullanımına dair ipuçları sunmakta.

Kaleden Nice

Kaleden Nice

 

Kentin MÖ 350 yılı civarında Marsilya’lı Yunanlar tarafından, komşu Ligurian’ lara karşı kazandıkları zafer sonrasında kurulduğu sanılıyor. İlk ismi “Nikaia” olan şehrin bu adının, yunan mitolojisinde zafer tanrıçası olan “Nike” isminden geldiği söyleniyor.

Kısa sürede Ligurian bölgesinin önemli bir ticaret merkezi haline gelen Nice, aynı zamanda komşu Roma kenti Cemenelum’ un da baş rakibi olmuş. Cemenelum kalıntıları (Roma hamamları) bugün Nice kentinin adı “Cimiez” olan bir bölgesinde görülebiliyor.

Place du Palais

Place du Palais

 

Nice, 7. Yüzyılda Ligurian kasabaları tarafından oluşturulan Genova ligine katılmış. Saracen’ ler 10. Yy sonlarına kadar kent üzerindeki hakimiyetlerini sürdürmüşler. Orta Çağ’ da İtalya ile sıkı ilişkiler içine girip Pisa’ nın müttefiki ve Genova’ nın düşmanı olan kenti, Fransa Kralı ve İmparatoru dize getirmeye çalıştıysa da Nice bağımsız kalmayı başarmış. 13. Ve 14. Yüzyıllarda Provence Kontları’ nın eline birkaç kez geçen Nice, 1388 yılında Savoy Kontları (Turin’ de merkezi olan Kuzey İtalya bağımsız yönetimi) tarafından 1860 yılına kadar koruma altına alınmış.

1561 yılında Savoy dükü Emmanuel Philibert, Latinceyi kaldırıp İtalyancayı resmi dil ilan etmiş. 1543 te 1. Francis ile Barbaros Hayrettin Paşa’ nın kuvvetleri kente saldırmış ve sonrasında 1550 ile 1580 yıllarında iki kez veba salgını kenti vurmuş.

Place Massena

Place Massena

 

1600 yılında Guise Dükü tarafından ele geçirilen Nice’ in limanı serbest hale getirilince ticaretin önü açılmış ve pek çok tüccar kente gelip yerleşmiş. 1696 da Savoy’ a geri dönen Nice, 1705 yılında tekrar Fransa kontrolüne geçmiş. 1713 tarihinde imzalanan Utrecht anlaşmasıyla bir kez daha Savoy’ a verilen kent, 1744 ten Aix-la-Chapelle sulhunün yapıldığı 1748 yılına kadar Fransa ve İspanya kontrolünde kalmış.

1792 de İlk Fransız Cumhuriyeti kuvvetleri tarafından teslim alınan Nice, 1814 yılına kadar Fransa’ da kaldıktan sonra Sardinia-Piedmont Krallığı’ na verilmiş. 1860 yılında Sardunya Kralı ile 3. Napolyon arasında imzalanan anlaşmayla Fransa’ ya bağlanmış. Burada doğan Guiseppe Garibaldi, bu devir işinin meşru olmadığını öne sürerek halkı isyana ve Nice’ in İtalya’ ya geri verilmesi için birleşmeye teşvik etmiş. 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya kısa bir dönem kentte kontrolü ele geçirmiş.

Gezmeciler Nice kalesinde

Gezmeciler Nice kalesinde

 

20. yüzyıl başlarında atlı tramvayları elektrikliye çevirip ulaşım ağını genişleten Nice, 16 Ekim 1979 tarihinde büyük bir tsunami dalgasının hışmına uğramış ve 23 kişi ölmüş.

Nice kentini süsleyen Barok tarzda inşa edilmiş yapıları, 17. Yüzyıla ait. 19. Yüzyılda Nice’ e gelmeye başlayan İngiliz Aristokrasisi, kentin gelişimine büyük katkıda bulunmuş. Kraliçe Victoria 1895-99 yılları arasında düzenli olarak kenti ziyaret edip Cimiez’ deki Victoria Otelinde kalmış.

Nice aynı zamanda karnavalıyla da ünlü bir kent. “Karnaval” kelimesi, etimolojik olarak “carne levare” yani ingilizce’ de “away with meat” anlamına gelen, Türkçe’ ye zor çevrilebilecek bir anlama sahip. Orta çağda Nice halkı, Katolik dininde öngörülen ve vaftize hazırlık döneminde kırk gün süren oruç tutma gelenekleri doğrultusunda, oruç başlamadan önce gıdaca zengin bir beslenme bayramı yaşarlarmış. 1294 yılında başladığı söylenen bu geleneksel karnaval, 18. Yüzyıla kadar, şehir sokaklarında maskeli balo halinde kutlanmaya devam etmiş, Fransız devrimi ve Napolyon zamanında ise askıya alınmış.

Kent içi sahil yolu

Kent içi sahil yolu

 

1830 yılında kraliyet ailesi önünden geçen otuz kadar süslü araba, karnavalın o tarihten sonraki formunun da ilk habercisi olmuş. 1872 yılına kadar kutlamalar caddelerde insanların birbirlerine konfeti, un, yumurta atarak eylenmesi şeklinde devam etmiş. Daha sonraki yılarda ise geliştirilerek günümüzdeki halini almış. Her sene 14 Şubat-4 Mart tarihleri arasında düzenleniyor Nice Karnavalı.

Görülecek yerler:

Place Rossetti

Sainte Reparate kilisesi

Promenade des Anglese

Palais de Justice

Place Massena

Nice Kalesi